בן סירא נולד מבת ירמיהו שנתעברה באמבט מזרע אביה - מה ניתן ללמוד מכך?

א. אסור לנשים לשהות באמבט ששהה שם גבר זר לפני כן
ב. מקום שלא היתה ביאת איסור הבן מתייחס אחר אביו אך איננו ממזר
ג. בן סירא היה צריך לתקן את חטא אמו

על אילו סדינים אסור לאשה נשואה לשכב שמא תתעבר מזרע שנותר שם?

א. על סדיני בעלה אסור
ב. על סדיני איש אחר אסור , אך על סדיני בעלה מותרת
ג. מותרת לישון על סדינים של כל אדם

האם קיים מצוות פריה ורביה בהפריה מלאכותית?

א. הפריה מלאכותית יש כוונה למצוות פריה ורביה ולכן קיים המצווה
ב. אין מצוות פריה ורביה ללא יחסי אישות
ג. אם זו אשתו קיים, אם זו אשה אחרת לא קיים

רוצה לדעת אם אתה יכול להיות רב
ב-20 דקות ביום ומהבית?

מלא בבקשה פרטים, אנו נשלח לך את הציון שקיבלת
ונעריך את הסיכויים שלך להצלחה במבחני הרבנות


כניסה לאתר דרך רבנות צלחה